Polityka prywatności i obowiązek informacyjny RODO

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016) informujemy iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Mechanika Elektronika Sterowanie Automatyka "MESA" Zenon Gościniak z siedzibą w Jarocinie (63-200) ul. Wiosenna 32, tel. +48 62 747 88 42, e-mail: mesa@mesa.com.pl, NIP 6171264482, REGON 251437700
2) Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w trakcie składania zamówień drogą telefoniczną, faksem, e-mail lub bezpośrednio w siedzibie naszej firmy. Są to w szczególności dane, które nam podasz w związku z zamówieniami lub występując do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem lub korespondując lub kontaktując się z nami lub występując o wystawienie faktury VAT lub składając reklamację. Jeżeli zapłacisz nam za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy również w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła.
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacja zamówienia. Podanie danych osobowych może być niezbędne do • realizacji zamówienia na oferowane przez nas produkty i usługi;
• wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
• rozpatrzenia przez nas spraw reklamacji;
• windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
5) Twoje dane możemy przekazać:
• naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
• podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:
a) podmiotom udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
b) podmiotom świadczącym nam usługi podatkowo-rachunkowe;
c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).
6) Dane dotyczące Klientów przetwarzane są przez nas zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez nas dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Klienta zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
7) Na stronie internetowej nie działa zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowania użytkownika.
Firma Mechanika Elektronika Sterowanie Automatyka "MESA" Zenon Gościniak dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
• zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
• adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
• przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
Dążymy do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Administrator zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
8) Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać wglądu w Twoje dane, informacji w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, komu przekazujemy Twoje dane osobowe, przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane, a także przekazania kopii Twoich danych osobowych;
• prawo sprostowania i uzupełnienia danych osobowych
• prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych
• prawo cofnięcia zgody
Praw można dochodzić poprzez kontakt z Administratorem Danych, pisząc do nas adres mailowy mesa@mesa.com.pl, kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem tel. +48 62 747 88 42 lub listownie na adres: Mechanika Elektronika Sterowanie Automatyka "MESA" Zenon Gościniak, ul. Wiosenna 32, 63-200 Jarocin

Regulamin cookies serwisu MESA

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu home.pl.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Wyzwania...

...to one nas rozwijają

Trafiają do nas projekty, którym inni nie potrafili lub nie chcieli sprostać. Dla nas to co nowe i nieznane oznacza ciekawe i rozwojowe.
Chcemy spróbować!
Doświadczenie...

…to nasz atut

Pomimo wieloletniej pracy nie ustajemy w dążeniu do ulepszania naszych produktów i poszerzania wiedzy
z zakresu automatyki przemysłowej. Doświadczenie się zdobywa!
Partnerstwo...

…bywa trudne

Dążymy do zapewnienia naszym klientom jak najwyższych standardów obsługi. Uczymy się od Nich i razem
z Nimi. Jesteśmy otwarci na sugestie
i spostrzeżenia , służymy naszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy lojalni. Czyż nie na tym polega?